Tehnoprātnieks nometnes
Informējam, ka nometnei ir pieteicies maksimālais dalībnieku skaits! Aicinām rakstīt uz e-pastu info@inovacijuskola.lv, ja vēlaties saņemt ziņu gadījumā, ja nometnē atbrīvosies kāda vieta.