Tehnoprātnieks (5-10 gadi)
Dalībnieka reģistrācijas dati
Lūdzu, aizpildiet visus laukus!
 
 
Pievienot attēlu

Lūdzu, augšupielādējiet fotogrāfiju, kas ļauj viegli identificēt jūsu personību.

Lūdzu, pārliecinieties, vai jūsu pārlūkprogrammas iestatījumi vai iestādes IT drošības politika ļauj augšupielādēt fotogrāfijas.

Formāts: jpg, png, gif, bmp. Maksimālais izmērs: 3 MB. Ieteicamie lielumi 480*640 pixels

Identifikācijas dokumentu tipa bilde: bildēta no priekšas, acis atvērtas, seja centrā, neitrāla sejas izteiksme, seja nav aizsegta, gaišs fons, bez citiem objektiem.

NOTEIKUMI

Vietnes pārzinis ir biedrība "Tehniskās Izglītības un Jaunrades Skola".

Bērna foto attēls nav obligāts. Bērna fotoattēls ir paredzēts tikai un vienīgi bērna vārdu kartes ģenerēšanai. Iegūtās bērna bildes netiks nodotas trešajām personām, publiskots sociālajos tīklos vai citās vietnēs. Formāts: jpg, png, gif, bmp. Maksimālais izmērs: 3 MB. Ieteicamie lielumi 480*640 pixels. Pēc izvēles varat pievienot arī kādu citu attēlu ne bērna, piem. dinozauru, smailiju, robotiņu.
Noteikumu izvērstā versija

Noteikumi

Bērna fotoattēls ir paredzēts tikai un vienīgi bērna vārdu kartes ģenerēšanai. Iegūtās bērna bildes netiks nodotas trešajām personām, publiskots sociālajos tīklos vai citās vietnēs. Formāts: jpg, png, gif, bmp. Maksimālais izmērs: 3 MB. Ieteicamie lielumi 480*640 pixels
Identifikācijas dokumentu tipa bilde: bildēta no priekšas, acis atvērtas, seja centrā, neitrāla sejas izteiksme, seja nav aizsegta, gaišs fons, bez citiem objektiem.

Biežāk uzdotie jautājumi

• Kāds ir nodarbības ilgums?
Nodarbība notiek 45 minūtes.
• Kāda ir mēneša maksa?
Mēneša maksa ir 28 EUR.
• Kādi ir apmaksas nosacījumi?
Par nodarbībām tiek piemērota mēneša maksa.
Maksājumu veic avansa maksājuma veidā pamatojoties uz saņemto rēķinu pa e-pastu.

• Kurā datumā tiek izsūtīts rēķins?
Rēķins tie izsūtīts līdz mēneša piektajam datumam uz vecāku norādīto e-pastu.

• Kāds ir apmaksas termiņš?
Rēķina apmaksas termiņš ir septiņas kalendārās dienas.

• Kāpēc nevar maksāt par apmeklētām nodarbībām, piemēram 7 EUR par nodarbību?
Katrs bērns tiek nodrošināts ar aprīkojumu aptuveni 500 EUR apmērā, kas sākotnēji izrēķināts uz konkrēto bērnu skaitu grupā pierakstoties un slēdzot līgumu. Neatkarīgi no bērnu skaita pedagogs vada nodarbības, par ko attiecīgi saņem fiksētu atalgojumu, par ko tiek maksāti nodokļi. Kā arī neatkarīgi no bērnu skaita ir jāmaksā telpu īres maksa un jānodrošina loģistika – pedagoga nokļūšana uz un no nodarbībām un aprīkojuma piegāde.
• Kas notiek, ja apmaksa netiek veikta apmaksas termiņa ietvaros?
Tiek nosūtīts atgādinājums par maksājuma veikšanu. Ja maksājums netiek veikts 20 kalendāro dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās, līgums var tikt lauzts un mums ir tiesības bērnu uz nodarbībām neņemt.
• Kā var parakstīt līgumu? Vai obligāti nepieciešams fiziski parakstīts eksemplārs?
Ja vecākam ir nepieciešams parakstīts līgums, tad to var parakstīt elektroniski vai to izdrukājot un nogādājot grupiņā. Atbilstoši LR Civillikumam, ja tiek veikts pirmais maksājums, tas nozīmē, ka puses ir vienojušās par līguma nosacījumiem un līguma parakstīšana nav obligāta.

• Vai tiek veikts pārrēķins, ja bērns ir slimojis un ir ārsta apliecinājums par to?
Jā, ja bērns ir slimojis divas vai vairāk nodarbības pēc kārtas pārrēķins tiek veikts izstādot nākamā mēneša rēķinu, pie nosacījuma, ja ārsta zīme kopijas veidā tiek nosūtīta uz mūsu e-pasta adresi līdz nākamā mēneša pirmajam datumam.
• Uz kādu e-pastā adresi ir jāiesūta ārsta zīmes un kurā laikā vislabāk?
info@inovacijuskola.lv līdz nākamā mēneša pirmajam datumam.
• Kas notiek, ja ārsta zīme nav savlaicīgi nosūtīta?
Pārrēķins netiek veikts.
• Kas ir pamatots kavējuma iemesls?
Slimošana, pirmsskolas iestādes organizētie oficiālie pasākumi – Ziemassvētki, Lieldienas, Māmiņdiena u.tml. Protams, valsts noteiktās brīvdienas.
• Kāds ir līguma termiņš?
Līgums tiek slēgts uz sezonu. Sezona beidzas 31. maijā.
• Kā var lauzt līgumu?
Rakstot uz e-pastu info@inovacijuskola.lv pirms nākamā rēķina sastādīšanas.
• Kādi attaisnojuma dokumenti ir nepieciešami iesniegšanai VID?
Maksājot par bērna interešu izglītību nepieciešams uzkrāt un saglabāt maksājumus apliecinošos dokumentus- internetbankas izdrukas. Tāpēc veicot maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam- Konstruēšana un programmēšana mazajiem). Plašāka informācija par šo jautājumu: https://www.vid.gov.lv/lv

Papildus jautājumu gadījumā kontaktējieties ar mums caur e-pastu info@inovacijuskola.lv vai zvanot uz 28779480.