INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU


 

         Mežsaimniecības nozare ir viena no būtiskākajām jomām tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Nozare nedrīkst stagnēt, un tai laika gaitā ir jāattīstās. Lai gūtu jaunas idejas Latvijas meža nozares attīstības veicināšanai, Rīgā notiks starptautiska konference „Meža nozare bioekonomikai: iespējas un izaicinājumi klimata pārmaiņu gadsimtā”.

 

          Starptautiskajā konferencē augsta līmeņa eksperti no Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas iepazīstinās ar Ziemeļvalstu un pašmāju pieredzi, kā arī jaunākajām saimniekošanas tendencēm meža nozarē. Konference notiks šī gada 28.septembrī Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā.

 

          Konferencē kā ārvalstu, tā vietējie eksperti ieskicēs mežsaimniecības sektora iespējas ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstībai, uzsverot nepieciešamību pēc efektīvas zemes izmantošanas. Tāpat tiks apskatītas tādas tēmas kā attīstība koksnes apstrādē, renesanse koka būvniecībā un nākotnes perspektīvas. Konferencē tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, kādu attīstības ceļu izvēlēties Latvijai, kā arī analizēta Ziemeļvalstu jaunākā mežsaimniecības pieredze.

 

           Ņemot vērā, ka pasaules ekonomiku ir skārušas būtiskas izmaiņas, kā arī globālās klimata pārmaiņas atstāj aizvien lielāku ietekmi uz tautsaimniecību, kā viens no galvenajiem konferences virzieniem būs bioekonomika.

 

        Par to, ar kādām iespējām un izaicinājumiem turpmākajos gados nāksies saskarties mežu nozarei, konferencē iepazīstinās Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas, Zviedrijas Uzņēmējdarbības un inovāciju ministrijas un Eiropas Meža institūta Ziemeļeiropas reģionālā biroja pārstāvji un citi eksperti. Savukārt savu redzējumu par mūsdienu mežsaimniecību sniegs mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte, bet pieredzē par darbošanos globālajā meža nozares tirgū dalīsies a/s „Latvijas finieris”.

 

Konferences programma pieejama ŠEIT

Iepazīties ar konferences lektoriem iespējams ŠEIT

Iepazīties ar konferences laikā izklāstītajām tēmām iespējams ŠEIT

 

 

      Starptautisko konferencei „Meža nozare bioekonomikai: iespējas un izaicinājumi klimata pārmaiņu gadsimtā” Rīgā organizē biedrība „Zaļās mājas” ar Meža attīstības fonda un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu.

 

 

Papildu informācija par konferenci: conference@registration.lv

Google karte

Durbes iela 4, Rīga

Arhitektūras un mediju centrs H20 6

28.09.2016

9:00 - 16:30