INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU

Pieteikšanās mācību kursam „Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē (t.sk.,veiksmīgas kooperācijas pamats – kooperatīva biedru efektivitāte un atbildīga līdzdalība, mārketings kooperācijā, sabiedrības viedokļa veidošana un komunikācija)”

 

 

Informācija par mācību kursu

 

Mācību kursa''Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē (t.sk., veiksmīgas kooperācijas pamats - kooperatīva biedru efektivitāte un atbildīga līdzdalība, mārketings kooperācijā, sabiedrības viedokļa veidošana un komunikācija)'' mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas lopkopības nozarē iesaistītajiem lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, lai motivētu tos savstarpēji kooperēties.

 

Mācību kursa programma

 

1.dienas tēma: Kooperācijas koncepcija

 

2.dienas tēma: Kooperatīva izveidošana

 

3.dienas tēma: Efektīva kooperatīva pārvaldība

 

4. – 6.diena: Pieredzes apmaiņas brauciens uz ārzemēm

 

Pasniedzēji

 

 

Zinta Jansone

 

LPKS „VAKS” (graudu audzētāju kooperatīvs) komercdirektore. Kooperatīvā darbojas jau kopš 2000.gada, sākotnēji pildot agronomes pienākumus un motivējot  lauksaimniekus iestāties un darboties kooperatīvā. No 2007 gada kooperatīvā pilda komercdirektores amata pienākumus.

Šobrīd plāno un vada kooperatīva ikdienas darbību, tai skaitā nodrošina biedru motivēšanas aktivitātes un efektīvu komunikāciju starp 

kooperatīvu un tās biedriem. Piedalījusies dažādos biedrības ''Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija'' organizētos semināros un 

konferencēs. 

 

Linda Uzkalne

 

Biedrības „Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” izpilddirektore. Jau vairāk nekā 10 gadus strādā ar kooperācijas jautājumiem –

nodrošina kooperatīvu interešu pārstāvniecību valsts pārvaldes iestādēs, konsultē kooperatīvu vadītājus par tēmām, kas saistītas ar normatīvo

aktu prasībām kooperatīviem, kā arī kooperatīviem pieejamo valsts un Eiropas Savienības atbalstu. Piedalījusies Tieslietu minitrijas organizētajā Kooperatīvo sabiedrību likuma izstrādes darba grupā, kā arī sadarbojusies ar Zemkopības ministriju dažādu kooperatīviem būtisku normatīvo aktu izstrādē. 

 

Andris Balodis

 

Biznesa konsultants ar specializāciju organizāciju pārvaldībā, pārmaiņu īstenošanā, procesu optimizēšanā un projektu vadībā kopš 2004.gada. 

Vairāk nekā 10 gadu pieredze, konsultējot un apmācot vairāk nekā 100 dažādus uzņēmumus Latvijā un ārzemēs. Konsultējis un strādājis pie attīstības projektiem Latvijas vadošajos ražošanas, pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumos, kā arī valsts

pārvaldē. Vadījis dažādus mācību kursus lauksaimniecības kooperatīvu vadītājiem.

 

Jānis Caune

 

Biznesa konsultants  ar specializāciju finanšu jautājumos. Vairāk nekā 15 gadu pieredze dažādu uzņēmumu vadībā, kas ir Baltijas līmeņa līderi 

savās nozarēs. Vadības konsultāciju pieredze ir vairāk nekā 5 gadi, fokusējoties uz uzņēmuma stratēģiju izstrādi un ieviešanu, uzņēmumu

pirkšanu, pārdošanu un apvienošanos, uzņēmumu finanšu plānošanu, uzņēmumu pārkārtošanu, stratēģijas maiņu, uzņēmumu īpašnieku konsultēšanu. Aktīvi vada apmācību kursus par stratēģisko vadīšanu Latvijā, Krievijā un Austrumu valstīs. Grāmatas ''Stratēģiskā vadīšana'' autors.

 

INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS

Mācību grupas (katrs dalībnieks var piedalīties tikai vienā mācību grupā!)

 

1.mācību grupa: VIETAS AIZPILDĪTAS!

 

Norises datumi un vieta mācībām Latvijā: 2019.gada 24.janvāris, 31.janvāris, 7.februāris, Valmiera, Viesnīca "Wolmar", Tērbatas 16a.

 

Norises datumi un vieta mācībām ārzemēs: 2019.gada 11. – 13. septembris, Somija 

 

1.mācību grupas programma (Programma)

 

1.mācību grupas pieteikšanās dokumenti (lūdzu, aizpildiet šos dokumentus, parakstiet un iekenētus pievienojiet nākamās lapas pieteikuma formā) Reģistrācijas anketa un Apliecinājums

 

2.mācību grupa: - VIETAS AIZPILDĪTAS!

 

Norises datumi un vieta mācībām Latvijā: 2019.gada 14.februāris, 21.februāris, 28.februāris, Bauska, Rixwell Bauska Hotel, Slimnīcas iela 7

 

Norises datumi un vieta mācībām ārzemēs: 2019.gada 16. – 18. oktobris, Vācija

 

2.mācību grupas programma (Programma)

 

2.mācību grupas pieteikšanās dokumenti (lūdzu, aizpildiet šos dokumentus, parakstiet un iekenētus pievienojiet nākamās lapas pieteikuma formā) Reģistrācijas anketa un Apliecinājums

 

3.mācību grupa:

 

Norises datumi un vieta mācībām Latvijā: 2019.gada 7.marts, 14.marts, 21.marts, Rēzekne Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs", Krasta iela 31

 

Norises datumi un vieta mācībām ārzemēs: 2019.gada 13. – 15. novembris, Īrija

 

3.mācību grupas programma (Programma)

 

3.mācību grupas pieteikšanās dokumenti (lūdzu, aizpildiet šos dokumentus, parakstiet un iekenētus pievienojiet nākamās lapas pieteikuma formā) Reģistrācijas anketa un Apliecinājums

 

Dalība apmācībās ir bez maksas (apmācības tiek finansētas no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi”), taču katrs mācību dalībnieks paraksta apliecinājumu par to, ka dalībnieks apmeklēs visas mācību dienas, pretējā gadījumā apņemoties segt visas ar mācību organizēšanu saistītās izmaksas.

 

Dalībnieks saņems apliecību par mācību kursa pabeigšanu.

 

Pieteikšanās termiņš

 

Pieteikties dalībai mācībās var līdz 2018.gada 31.decembrim. Katrā mācību grupā dalībnieku vietu skaits ir ierobežots (20 dalībnieki), tādēļ reģistrācija tiks slēgta, pieteikto dalībnieku skaitam sasniedzot noteikto vietu skaitu mācību kursā.

 

Kas var pieteikties dalībai apmācībās?

 • > Mācību dalībnieks ir fiziska persona, kura pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.
 • > Gala labuma guvējs ir:
  •       - lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji (iesaiste var būt dažāda – mācībās var - piedalīties arī, piemēram, lauksaimniecības uzņēmumu / lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbinieki);
  •       - pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu ražošanā;
  •       - mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē, meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
  •       - Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem neatkarīgi no mācību tēmas.
  •       - Gala labuma guvējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona.
  •       - Ja gala labuma guvējs ir juridiska persona, tai nepieciešama Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu reģistrācijas Nr. (LAD Nr. var nokārtot pirms mācībām).
  •       - Mācību dalībnieks var būt gala labuma guvēja radinieks (piemēram, z/s “x” pieder Jānim Kalniņam, taču mācībās piedalās Jāņa Kalniņa sieva).