INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un

pašvaldību izglītības speciālistu

izglītības konference

2017.gada 18.augustā

(Radisson Blu Hotel Latvija; Elizabetes 55, Rīga)

 
9.00 – 10.00
Dalībnieku reģistrācija
10.00 – 10.20
Konferences atklāšana:
Izglītības un zinātnes ministra K.Šadurska uzruna
10.20 – 11.30
 
Plenārsēde:
Jaunais mācību saturs: mērķi un līdzekļi, mācību satura struktūra, 
izveides un īstenošanas principi
Valsts izglītības satura centra vadītājs G.Catlaks
ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura izstrādes struktūrvienības vadītāja D.Namsone
mācību satura ieviešanas struktūrvienības vadītāja Z.Oliņa
 
11.30 – 12.30
Pusdienu pauze: dalībniekiem
 
Preses konference: 
piedalās ministrs K.Šadurskis un ministrijas pārstāvji
 
Darbnīcu sesijas
 
12.30 – 13.45
1.darbnīcu sesija
Mācību satura izveides principi un organizācija
Darbnīcu vadītāji -  ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” vecākie eksperti un eksperti:
A. Miesniece (pirmsskolas mācību saturs),
I. Bautre (veselības un fizisko aktivitāšu mācību saturs),
R. Dementjeva (mākslu mācību saturs),
R. Kursīte (svešvalodu saturs),
S. Lazdiņa (latviešu valodas saturs),
A.Nudiens (sociālo zinātņu saturs),
P.Pestovs (dabaszinātņu un inženierzinātņu mācību saturs),
J. Vilciņš (matemātikas mācību saturs),
I. Pāvula (profesionālā pilnveide)
 
Pārtraukums:13.45– 14.00
 
14.00 – 15.45
2.darbnīcu sesija
Mācību satura ieviešanas iespējas un izaicinājumi
Darbnīcu vadītāji – ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” vecākie eksperti un eksperti profesionālajā pilnveidē: 
 
R.Dirvēna, I. Gaile, E.Kanaviņa, 
A.Kumerdanka, J. Klišāne, A. Lauka, .
A.Mikasenoka, L. Millere, I. Pāvula, 
S. Prancāne, A. Zariņa
 
 
15.45 – 16.00
Konferences noslēgums:
Valsts sekretāra vietniece –Izglītības departamenta direktore E.Papule