.
Aizpildiet visus laukus
 
 
Ievelciet failus
Skatieties pasākuma nolikumu zemāk.
Garie noteikumi

Noteikumi

- Reģistrējoties Imanta Ziedoņa muzeja projektam "Ideju pavasaris", dalībnieks brīvprātīgi piekrīt tam, ka viņa sniegtie personas dati tiks apstrādāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Imanta Ziedoņa muzejs apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un to izmantošanu atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām. Personas dati trešajām personām var tikt izpausti tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

- Personas dati trešajām personām tiks izpausti tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai trešās personas varētu veikt uzdevumus dalībnieka un/vai Imanta Ziedoņa muzeja vārdā, un tas ir pienākums šos datus neizpaust un neizmantot citiem mērķiem.

-Reģistrējoties projektam "Ideju pavasaris" dalībnieks piekrīt, ka vēlas saņemt informāciju par Imanta Ziedoņa muzeja aktivitātēm. Dalībniekam ir tiesības pieteikties vai atteikties no minētās informācijas saņemšanas jebkurā brīdī, rakstot uz e-pastu maija.jauzneme@ziedonamuzejs.lv