INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU

Liels prieks un pārgalvība. Ka tu vari piedalīties šajā spēlē. Un piedzīvot un radīt brīnumus.

/Imants Ziedonis

 

Imanta Ziedoņa muzejs aicina jauniešus piedalīties jaunrades konkursā “Ideju pavasaris”.

 

 

 

 

 

 

Jaunrades konkurss 9.-12.klašu jauniešiem

 

Projekta “Ideju pavasaris” virsmērķis ir aicināt jauniešus radīt idejas, kas modina radošumu caur darbu, paradoksiem — apvienojot nesavienojamo.

 

Projektā  aicināts piedalīties ikviens jaunietis,  kas atbilst šī nolikuma noteikumiem un vēlas īstenot savas idejas.

 

Konkursa darba uzdevums

 

Radīt jauniešiem aktuālu ideju kādā Latvijas muzejā vai kultūras iestādē. Ar nosacījumu, ka ideju ir iespējams realizēt līdz 2018. gada 31. maijam un tā spēs iedvesmot arī citus vienaudžus iesaistīties muzeju vai kultūras iestāžu piedāvājuma veidošanā.

 

1. Konkursa mērķis 2018. gadā

 

1.1. Radīt uzlabojumu vai jaunu ideju, kas varētu pilnveidot jau esošo kultūras piedāvājumu muzejā, kultūras namā, saieta namā, jauniešu centrā, bibliotēkā vai citā kultūras iestādē.

1.2. Attīstīt skolēnos prasmi realizēt idejas.

1.3. Īstenot ideju kopā ar izvēlētās kultūras iestādes darbiniekiem un nozares profesionāļiem.

 

2.  Konkursa dalībnieki

 

2.1. 9.-12. klašu skolēni.

2.2. Dalībai konkursā var pieteikties gan individuāli, gan grupās, turpmāk tekstā – Dalībnieks.

2.3. Vienā grupā drīkst būt ne vairāk kā četri dalībnieki.

2.4. Dalībnieku skaits no vienas skolas vai klases ir neierobežots.

 

3. Pieteikšanās nosacījumi

 

3.1. Pieteikšanās projektam “Ideju pavasaris”  — no 2018. gada 3. janvāra līdz 2018. gada 31. janvārim.

3.2. Lai pieteiktos konkursam,  jāaizpilda pieteikuma anketa un jāpievieno dokuments ar idejas aprakstu līdz 500 vārdiem.

3.3. Aprakstā jāatbild uz šādiem jautājumiem:

-        Kas ir Tava ideja (idejas unikalitāte un tai pievienotais radošums)?

-        Kāpēc to ir vērts realizēt?

-        Kur ideja tiks īstenota (konkrēta kultūras iestādē)?

-        Kam tā ir domāta ( mērķauditorija)?

-        Kā ideja tiks nodota mērķauditorijai?

-        Kāds ir idejas realizācijas plāns?

-        Kas nepieciešams, lai to realizētu (resursi, komanda, u.tml.)?

 

4. Projekta posmi:

 

4.1. Pieteikšanās:

 -    Ideju iesniegšana līdz 2018. gada 31. janvārim.

4.2. Radošās rezidences:

Dalībnieki, kuri būs izturējuši atlasi, tiks aicināti uz vienas dienas radošo rezidenci, kurā būs iespēja savas idejas uzlabot meistarklasēs:

-        Limbažos 2018.gada 9.februārī (Limbažu Galvenajā bibliotēkā);

-        Jēkabpilī 2018. gada 15.februārī (Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā);

-        Saldū 2018.gada 22.februārī (Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā).

4.3. Ideju īstenošana kultūras iestādēs līdz 2018. gada 31. maijam.

4.4. Vasaras radošā rezidence Imanta Ziedoņa muzejā 2018.gada 16.-17. jūnijā.

 

5. Dalibnieku atlase un rezultātu paziņošana:

 

5.1. Radošu rezidenču dalībnieki tiks paziņoti 2018. gada 3. februārī, sazinoties ar katru dalībnieku e-pastā.

5.2. Dalībnieku idejas izskatīs žūrija 3 cilvēku sastāvā: Latvijias Dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja Diāna Meiere, Imanta Ziedoņa muzeja radošais direktors Jānis Holšteins-Upmanis un fonda “Viegli” attīstības vadītāja Žanete Grende.

5.3. Dalībnieku skaits radošajās reizdencēs ir ierobežots. Iesūtītās idejas tiks vērtētas pēc sekojošiem kritērijiem:

-        Vai ideju ir iespējams realizēt,

-        Idejas unikalitāte un tai pievienotais radošums,

-        Idejas apraksta kvalitāte (gramatika, idejas skaidrība, konkrētums).

5.4. Dalībniekam būs iespēja piedalīties tikai vienā no radošajām rezidencēm.

5.5. Dalībnieki, kuri būs īstenojuši savu ideju līdz 2018. gada 31. maijam, tiks aicināti uz divu dienu radošo rezidenci Imanta Ziedoņa muzejā.

 

6. Ieguvumi no dalības projektā “Ideju pavasaris”:

 

6.1. Iespēja strādāt kopā ar Latvijā zināmiem uzņēmējiem, zinātniekiem, māksliniekiem un radošo industriju pārstāvjiem, komunikācijas speciālistiem un citiem dažādu jomu profesionāļiem.

6.2. Paplašināts draugu un kontaktu loks.

6.3. Dalībnieki, kuri būs savu ideju īstenojuši līdz 2018. gada 31. maijam, tiks aicināti uz radošo rezidenci Imanta Ziedoņa muzejā “Dzirnakmeņi” Murjāņos 2018.gada 16.-17. jūnijā. Šo divu radošo dienu mērķis būs izbaudīt jaunrades procesu Imanta Ziedoņa muzējā, kā arī turpināt iegūt zināšanas par ideju radīšanu un jaunradi no dažādu jomu profesionāļiem.

6.4. Labāko ideju autoriem būs iespēja tās prezentēt Imanta Ziedoņa muzeja organizētajā reģionālo muzeju simpozijā, kas norisināsies 2018.gada 16.jūlijā.

 

7. Projekta “Ideju pavasaris” organizatori:

 

7.1 Projektu “Ideju pavasaris” īsteno Imanta Ziedoņa muzejs sadarbībā ar Limbažu novada, Jēkabpils pilsētas un Saldus novada pašvaldībām.

 

8. Kontakti:

 

8.1. Papildus informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz e-pastu maija.jaunzeme@ziedonamuzejs.lv vai zvanot 26199366.

Lai pieteiktos  “Ideju pavasarim 2018”,  līdz 31. janvārim aizpildi pieteikuma anketu un pievieno idejas aprakstu.

 

 

INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS

Radošās rezidences norisināsies trīs pilsētas, līdz ar to, reģistrējoties, aicinām izvēlēties pilsētu uz kuru vēlies doties! 
 
  • Limbažos, 2018.gada 9.februārī. 
  • Jēkabpilī, 2018. gada 15.februārī. 
  • Saldū, 2018.gada 22.februārī.

ORGANIZATORS

Projektu “Ideju pavasaris” īsteno Imanta Ziedoņa muzejs sadarbībā ar Limbažu novada, Jēkabpils pilsētas un Saldus novada pašvaldībām.

Imanta Ziedoņa muzeja misija: Balstoties Imanta Ziedoņa (1933-2013) idejās, daiļradē paustajā un viņam tuvajās vērtībās, veicināt jaunradi Latvijā, iedvesmot sabiedrību latviskuma stiprināšanā, kā arī sniegt iespēju interesentiemm radošā veidā izzināt sevi un pasauli.