INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU

Līdz 8.martam aicinām pieteikt pretendentus Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumu piešķiršanai.

Šī gada 14.maijā jau sesto gadu pēc kārtas Biznesa augstskolā Turība svinīgā ceremonijā tiks piešķirti Goda nosaukumi absolventiem, studējošajiem, mācībspēkiem un cilvēkiem, kuri ar savu darbu ir tuvinājuši augstskolu mērķu sasniegšanai. Biznesa augstskola Turība lepojas ar šiem cilvēkiem, tāpēc svinīgās ceremonijas laikā var tikt piešķirti apbalvojumi –

•    Biznesa augstskolas Turība Goda absolvents;
•    Biznesa augstskolas Turība Goda studējošais;
•    Biznesa augstskolas Turība Goda profesors;
•    Biznesa augstskolas Turība Goda doktors.

Līdz 2020.gada 8.martam augstskolas personālam un studējošajiem ir tiesības izvirzīt pretendentus Goda nosaukumu piešķiršanai, savukārt augstskolas absolventiem, fakultāšu domniekiem un Padomnieku konventa dalībniekiem, sadarbības partneriem, nozaru un darba devēju organizācijām ir iespēja ieteikt kandidātus izvirzīšanai Goda nosaukuma piešķiršanai, aizpildot pieteikuma formu vai iesniedzot pieteikumu augstskolas sekretariātā.
 
Jebkurš Biznesa augstskolas Turība absolvents, students, akadēmiskā personāla pārstāvis, kā arī cilvēks, kurš ar savu darbu ir tuvinājis augstskolu mērķu sasniegšanai, var tikt ieteikts vai izvirzīts, kā arī ieteikt vai izvirzīt apbalvojuma saņemšanai pats sevi.
 
No ieteiktajiem kandidātiem Goda nosaukumu saņemšanai tiks izvirzīti tie kandidāti, kuri izcelsies ar saviem darbiem, sasniegumiem un nopelniem biznesā, izglītībā, zinātnē un citās jomās.
 
Par to, kuriem no izvirzītajiem kandidātiem piešķirt Goda nosaukumus, lems Senāta apstiprināta Goda nosaukumu komisija. Goda nosaukumu komisija rekomendēs Senātam pretendentus Goda nosaukuma piešķiršanai, un Senāts to apstiprinās vai noraidīs.
 
Apbalvojamo saraksts tiks publicēts augstskolas mājaslapā www.turiba.lv 2020.gada aprīlī.
 
Apbalvojuma saņēmēji tiks informēti personiski un aicināti uz svinīgo Turības gada balvas „Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.” apbalvošanas ceremoniju, kas notiks 14.maijā.
 
Goda nosaukums apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību personas nopelniem sabiedrības un augstskolas labā, un tas nedod materiālas priekšrocības. Goda nosaukums tiek piešķirts uz mūžu. Goda nosaukumu sevišķi būtisku iemeslu dēļ var atsaukt ar Satversmes sapulces lēmumu.
 
2015. gadā svinīgās ceremonijas laikā tika piešķirti septiņi Goda absolventa nosaukumi, 2016. gadā tika piešķirti četri Goda absolventa, viens Goda profesora un viens Goda doktora tituls, 2017. gadā tika piešķirti četri Goda absolventa, viens Goda profesora, Goda doktora tituls, un pirmo reizi tika piešķirts arī viens Goda studenta tituls, 2018. gadā tika piešķirti četri Goda absolventa, viens Goda doktora un viens Goda profesora tituls, kā arī divi Goda studenta tituli, savukārt 2019. gadā tika piešķirti četri Goda absolventa un pa vienam Goda doktora, Goda profesora un Goda studenta titulam.
 

 

ORGANIZATORS

Biznesa augstskola Turība
 

www.turiba.lv

Google karte

Biznesa augstskola Turība

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058

Sociālie tīkli