Reģistrācija uz nenoteiktu laiku ir slēgta. Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz Emils.Bauga@turiba.lv