INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU

Datu valsts inspekcija ielūdz mazos un vidējos uzņēmējus apmeklēt konferenci "Dati ir vērtība – sargā tos!"

No 2019.gada septembra līdz novembrim Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ludzā, Valmierā, Cēsīs un Rīgā norisinājās bezmaksas informatīvie semināri mazajiem un vidējiem uzņēmējiem ar mērķi veicināt izpratni par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi uzņēmumā.

Konference noslēdz semināru ciklu "Ceļvedis datu apstrādē maziem un vidējiem uzņēmējiem".

Konferences programmā - diskusijas par semināros konstatētajiem aktuālākajiem datu aizsardzības jautājumiem par Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Piedalīsies gan nacionālie, gan ārvalstu lektori un speciālisti.

Konferences mērķis - uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu gatavību izpildīt Vispārējās datu aizsardzības regulas prasības.

Seminārus un konferenci Datu valsts inspekcija rīko projekta Nr.814774-DPSME "Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām" (DPSME), kas tiek finansēts Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.–2020.gadam ietvaros.

Norises laiks: 2019. gada 26. novembris

Vieta:
RISEBA Arhitektūras un mediju centra H2O 6 Aisteres zāle (Durbes iela 4, Rīga)

Konferences programma

9:15-10:00 Dalībnieku reģistrācija / KAFIJA

Ievads
10:00-10:15 Konferences atklāšana
10:15-10:30 Apskats par Regulas ieviešanu līdz šim
10:30-10:50 Par mazo un vidējo uzņēmēju izpratni, secinājumi pēc 10 reģionālajiem semināriem "Ceļvedis datu apstrādē maziem un vidējiem uzņēmējiem"

Regulas pamati
10:50-11:15 Regulas tvērums – automātiska datu apstrāde, kartotēka, ar juridisku personu saistīti personas dati un to apstrāde, apstrāde mājsaimnieciskām vajadzībām
11:15-11:35 Personas datu apstrādes principi
11:35-11:55 Pieredzes stāsts
11:55-12:15 Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
12:15-12:30 Paneļdiskusija
12:30-13:30 PUSDIENAS LAIKS

Pārziņa atbildība
13:30-14:00 Pārziņa atbildība, nodrošinot datu subjekta tiesību ievērošanu – (informēšanas, piekļuves tiesību, tiesību labot/dzēst u.c. nodrošināšana)
14:00-14:15 Pieredzes stāsts
14:15-14:45 Kā pierādīt Regulas atbilstību? (Pārskatatbildība)
14:45-15:00 Pieredzes stāsts
15:00-15:30 Tehniskie un organizatoriskie pasākumi datu aizsardzības nodrošināšanā
15:30-15:45 Paneļdiskusija
15:45-16:00 Konferences noslēguma daļa

Konferences darba valodas – latviešu un angļu valoda. Tiks nodrošināta sinhronā tulkošana.

Dalība semināros un konferencē ir bez maksas.

Informējam, ka konferences laikā tiks veikta filmēšana un fotografēšana. Iegūto datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, tālr. 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi projekta DPSME ietvaros pieejama ŠEIT.

Par organizatoriskiem jautājumiem lūdzam sazināties ar Datu valsts inspekciju pa e-pastu: info@dvi.gov.lv.